sâmbătă, 17 aprilie 2010

DESPRE FEMINISM

Feminismul reprezintă pledoaria pentru drepturile femeii. Termenul de feminism s-a răspândit la jumătatea secolului al XIX-lea în Europa. Din punct de vedere istoric feminismul a debutat ca parte a discursului european iluminist. În secolul al XVIII-lea, anul 1792, apare cartea intitulată „A Vindication of the Right of Women”, care presupunea egalitate între femei și bărbați. Feminismul este de mai multe tipuri: liberal, marxist, radical socialist, în timp ce feminismul liberal pledează pentru drepturi între femei și bărbați.
În ceea ce privește istoria feminismul românesc, acesta a cuprins mai multe valuri. Feminismul valului I a fost concretizat ca „feminism al egalității” și a vizat obținerea unui statut juridic egal pentru femei în raport cu bărbatii. O primă lucrare este „A serious Proposal to Ladies” de Mary Astell, apărută în anul 1694. Genericul sub care se desfășoară cel de-al doilea val este cel al diferenței și eliberării, ceea ce îl distinge de primul val, care s-a structurat sub semnul egalității în drepturi. La sfârșitul anilor 80 și începutul anulor 90, mai ales odată cu proliferarea abordărilor postmoderne, și-a făcut apariția feminismului valului III. În acest val accentul cade asupra diferențelor între femei situate în contexte sociale și politice particulare.
Post-feminismul este un termen creat de mass-media anilor 80 și generalizat ca etichetă pentru ceea ce media consideră o tendință a mișcării după feminismul valului II. Post-feminismul ia distanță pe următoarele coordonate: femeile nu trebuie tratate ca victime, pornografia nu trebuie condamnată, hărțuirea nu trebuie sistematic incriminată, la fel și violul la întâlniri.
Feminismul este o mişcare protestatară susţinută de femei şi avînd ca obiective principale: atacul legal împotriva tuturor formelor de discriminare sexuală, atacul împotriva socializării tradiţionale în funcţie de sex, atacul împotriva practicilor sexismului instituţionalizat.
În societăţile vestice, mişcările feministe au o vechime de peste 300 ani. Ele s-au manifestat iniţial prin publicarea unor lucrări în care se protesta împotriva considerării femeilor ca o categorie subordonată, ca o „minoritate". Ulterior, formele de protest s-au diversificat, un rol deosebit revenind aspectelor politice. În prezent, feminismul are extinderea cea mai mare în S.U.A. Principala fundamentare ideologică a feminismului contemporan a fost făcută de Betty Friedan (The Feminine Mystique, 1963). În anii 1950-1980, mişcările feministe au insistat pe egalitatea formală a bărbaţilor şi femeilor. În anii 1980, preocupările dominante ale acestor mişcări au fost elaborarea unei politici naţionale de îngrijire a copiilor, legalizarea avorturilor, ameliorarea statutului economic al femeilor şi asigurarea protecţiei mamelor care sînt angajate şi într-o activitate profesională (îngrijire prenatală, ajutoare de maternitate, asigurarea locului de muncă pe perioada natalităţii şi a îngrijirii copiilor mici). În prezent, feminismul este preocupat de calitatea vieţii femeilor, copiilor şi famiilor.

Sursa: Otilia, Dragomir. Mihaela, Miroiu, Lexicon Feminist, Ed. Polirom, 2002
http://www.dictsociologie.netfirms.com/F/Termeni/feminism.htm
Accesat: 17.04.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu